Voorwaarden

Download hier de PDF-versie

Algemene boekingsvoorwaarden

1. Alle boekingen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden die geacht worden te zijn aanvaard door de Klant na het indienen van het ingevulde boekingsformulier (digitaal of op papier) en betaling van de aanbetaling. In het geval dat de Klant het ingevulde boekingsformulier niet samen met de aanbetaling indient, geeft de aanbetaling zelf aan dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

2. In deze voorwaarden betekent "de Verhuurder" BME Villas Colores Costa Tropical S.L., die handelt onder de naam Villas Colores Spain en optreedt namens de Eigenaar. Het kantoor van Villas Colores Spain bevindt zich bij het begin van het buitengebied Monte de los Almendros, Carretera de Malaga 2A (KM 325), Salobreña 18680. "De Klant" betekent de leider van de groep die de Villa boekt en zijn/haar leden. De Villa ligt in de buitengebied Monte de Los Almendros of in het buitengebied  Alfamar, Salobreña 18680.

3. De Verhuurder is bevoegd om de Villa namens de Eigenaar te huren. De Villa is officieel geregistreerd in het Register Toerisme van Andalusië (zie uw correspondentie met Villas Colores Spain voor het registratienummer).

4. Om uw verblijf te bevestigen, dient bij het reserveren een aanbetaling van 30% van het volledige bedrag te worden voldaan. De aanbetaling kan worden betaald met Visa, Master Card of via een bankoverschrijving. Er geldt een toeslag van 1% voor betalingen met Visa of MasterCard. Voeg deze 1% toe aan uw betaling als u met een creditcard betaalt. Als u liever via een bankoverschrijving betaalt, vindt u de rekeninggegevens hieronder. Wij brengen onder uw aandacht dat de Klant verantwoordelijk is voor het betalen van alle transferkosten.

  • IBAN & bankrekeningnummer: ES87 0081 5282 9300 0120 4123
  • SWIFT / BIC: B S A B E S B B
  • Banknaam: BANCO SABADELL S.A
  • Bankadres: Avenida Motril, 9, 18680 Salobreña
  • Naam rekeninghouder: VCS RENTALS AND SALES COSTA TROPICAL S.L..
  • Kostenverrekening: OUR

5. Er zijn drie opties om het restbedrag te betalen. Optie één is om te betalen met Visa of MasterCard 8 weken voorafgaand aan uw aankomst. Optie twee is om 8 weken voor aankomst via een bankoverschrijving het restbedrag te voldoen. De laatste optie is om bij aankomst contant (in euro's) te betalen. Als u ervoor kiest om contant te betalen bij aankomst, hebben wij een creditcardgarantie nodig als onderpand. Deze zal gebruikt worden in het geval u de boeking storneert. De  creditcardgarantie dient 8 weken voor aankomst te zijn verstrekt.

6. De boeking wordt geacht te zijn aanvaard nadat de Klant een bevestigingsfactuur per e-mail heeft ontvangen zodra de betaling door de Verhuurder is ontvangen. De Klant wordt verzocht om de Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen als informatie op de bevestiging onjuist of onvolledig lijkt.

7. Het openstaande saldo dient uiterlijk 8 weken (56 dagen) voor uw aankomstdatum te zijn voldaan (of op het moment van reserveren als deze datum is verstreken). De balansdatum wordt weergegeven op de bevestigingsfactuur. Als de restbetaling na deze datum nog niet is betaald, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om uw boeking als geannuleerd door u te beschouwen en de aanbetaling te behouden.

8. De huurperiode is vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek. De Verhuurder zal serieus proberen tegemoet te komen aan verzoeken om wijzigingen in de aankomst-/vertrektijden; elke afwijking van deze tijden is echter alleen mogelijk indien vooraf overeengekomen. De Klant kan de sleutels ophalen op het kantoor van Villas Colores Spain. Bij late aankomst of aankomst in het weekend worden de sleutels achtergelaten in een kluisje bij de entree van de Villa. Een sleutel om het gezamenlijke recreatiegebied van Monte de los Almendros of Alfamar te bezoeken, bevindt zich in de Villa.

9. Een beschrijving van de Villa is te vinden op www.villascoloresspain.com. De Villa is ingericht naar een hoge standaard. Beddengoed en handdoeken, inclusief badhanddoeken worden wekelijks ververst (behalve bij lange termijn verhuur). Het onderhoud van zwembad en tuin is de verantwoordelijkheid van de eigenaar: één keer per week komen de poolman en de tuinman langs.

10. Het gebruik van water en elektriciteit van de Villa is inbegrepen in de huurprijs. Als uw elektriciteitsverbruik echter fors hoger is dan het gemiddelde gebruik, wordt het verschil afzonderlijk in rekening gebracht op basis van 0,20 eurocent per kilowatt en in mindering gebracht op de borg. Dit systeem is ingevoerd om ondoordacht gebruik van de elektriciteit te voorkomen (bijvoorbeeld door de airconditioning aan te laten met de deuren/ramen open of de airconditioning aan te laten terwijl u de hele dag weg bent).

11. De verwarming van het zwembad is optioneel (indien beschikbaar). De elektriciteit van de verwarming van het zwembad wordt apart in rekening gebracht en wordt van de borg afgetrokken. Om extra elektriciteitsverbruik te voorkomen, moet de jacuzzi (indien aanwezig) op de laagste stand staan ​​wanneer hij niet wordt gebruikt.

12. De Villa is gereserveerd voor normaal vakantiegebruik. De Villa is uitsluitend gereserveerd voor de personen die op de boeking staan ​​vermeld. Extra personen zijn alleen toegestaan ​​met toestemming van de Verhuurder. Afhankelijk van de Villa zijn huisdieren niet toegestaan ​​of alleen als de Verhuurder vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Een toeslag voor anti-allergie-reiniging wordt achteraf toegepast en in mindering gebracht op de borg. Roken is niet toegestaan ​​in de Villa; de Klant mag echter buiten roken op de terrassen. De Klant dient ervoor te zorgen dat de Villa bij vertrek wordt achtergelaten zoals deze werd betrokken: schoon en opgeruimd, alle persoonlijke bezittingen, voedsel, boodschappen en afval verwijderd. Als de schoonmakers meer tijd nodig hebben dan gebruikelijk in een Villa, worden de extra schoonmaakkosten in mindering gebracht op de borg van de Klant.

13. Een borg (tussen 400 en 700 euro, afhankelijk van de Villa) moet bij aankomst worden betaald met een creditcard (Visa, Mastercard). Bij vertrek van de Klant wordt de Villa gecontroleerd op breuk, schade en ontbrekende eigendommen van de Eigenaar. De kosten van eventuele schade aan de Villa of ontbrekende items of servicekosten die door de Klant zijn gemaakt (bijvoorbeeld zwembadverwarming, elektriciteitskosten, schoonmaakkosten etc. indien van toepassing) worden van de borg afgetrokken. Het resterende bedrag wordt normaliter binnen 14 dagen na vertrek aan de Klant teruggestort. De borg wordt gerestitueerd als een tegoed op de creditcard die is gebruikt bij het inchecken. Als de borg niet toereikend is om de door de Klant veroorzaakte schade of servicekosten volledig te dekken, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om het saldo van de creditcard van de Klant af te trekken of als de betaling via een bankoverschrijving is gedaan om de Klant te factureren voor het openstaande bedrag.

14. Als de sleutels van de Villa/de toegangssleutel tot het recreatiegebied van de urbanisatie verloren gaan of zoek raken, is de Klant verantwoordelijk voor vervangingskosten van sleutels, sloten en mogelijk het bezoek van een slotenmaker.

15. In het onwaarschijnlijke geval dat de reservering door de Eigenaar wordt geannuleerd, zal het door de Klant betaalde bedrag volledig worden terugbetaald. De Verhuurder zal de Klant helpen bij het vinden van een vergelijkbare woning in de omgeving, indien de Klant dit wenst.

16. Als de Klant zijn boeking wenst te annuleren, moet hij de Verhuurder hiervan op de hoogte stellen via rentals@villascoloresspain.com. De annulering zal worden beschouwd als geaccepteerd als de Verhuurder deze schriftelijk of per e-mail aan de Klant bevestigd heeft. Als de Klant zijn boeking annuleert meer dan 8 weken voorafgaand aan zijn aankomst, zal de aanbetaling van 30% worden ingehouden. Als de Klant zijn reservering minder dan 8 weken voor aankomst annuleert, wordt het volledige bedrag van de huurprijs ingehouden. De Klant wordt ten zeerste aangeraden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele onvoorziene gebeurtenissen te dekken.

17. Indien de boeking door een van beide partijen wordt opgezegd om een ​​zwaarwichtige reden buiten hun macht/controle of door overmacht, dan zijn geen sancties van toepassing.

18. De Villa ligt in een buitengebied met bewoners die permanent aanwezig zijn (´residential area´). Van de Klant wordt verwacht dat hij rekening houdt met andere personen en zorgvuldig omgaat met de Villa. Indien de Klant zich naar het redelijke oordeel van de Verhuurder zodanig gedraagt ​​dat hij gevaar, angst, onrust of leed veroorzaakt aan derden, of schade toebrengt aan de Villa, dan heeft de Verhuurder het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, het verblijf van de Klant in de Villa te beëindigen. In deze situatie moet de Klant de Villa onmiddellijk verlaten. De Eigenaar/Verhuurder heeft geen verdere verantwoordelijkheid tegenover de Klant. Er vindt geen restitutie plaats, en eventuele kosten of onkosten die de Klant als gevolg van de beëindiging heeft, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

19. Alle informatie gegeven door de Verhuurder wordt te goeder trouw verstrekt en is gebaseerd op informatie die beschikbaar was op het moment van boeking. Alle redelijke maatregelen zijn genomen om de juistheid van de gegeven informatie te waarborgen, maar de Eigenaar/Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige afwijking, hoe dan ook ontstaan of veroorzaakt. De eigenaar behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te herzien. Deze worden van kracht vanaf de datum van publicatie en zijn van toepassing op alle boekingen die na die datum zijn gedaan.

20. Indien storingen optreden met betrekking tot apparatuur, airconditioning, verwarmingssystemen, water, elektriciteit, etc, zal de Verhuurder al het mogelijke doen om het ongemak voor de Klant tot een minimum te beperken en het probleem zo snel mogelijk te laten verhelpen. De Verhuurder behoudt zich het recht voor om het defect te repareren zodra contractanten beschikbaar zijn, onderworpen aan hun recht op toegang.

21. Deze boeking omvat geen enkele persoonlijke verzekeringsdekking. Noch de Eigenaar/Verhuurder, noch een van zijn werknemers, agenten of aannemers, aanvaardt aansprakelijkheid voor persoonlijk verlies of schade aan kostbaarheden, defecten of persoonlijk letsel, hoe dan ook veroorzaakt. Dit moet worden gedekt door de reisverzekering van de Klant. De Klant wordt ten zeerste aangeraden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele onvoorziene gebeurtenissen te dekken.

22. De Eigenaar/Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebeurtenissen buiten hun macht of controle, bijvoorbeeld stakingen, mechanische defecten, ziekte enz. De Klant verbindt zich ertoe dat niemand iets zal meenemen of ondernemen wat de verzekeringspolissen van de eigenaar/Verhuurder ten aanzien van de Villa in gevaar zou kunnen brengen, waardoor deze nietig zouden kunnen zijn of worden.

23. Op grond van een boeking van de Villa verkrijgt de Klant geen enkel wettelijk, billijk eigendomsbelang in of in verband met de Villa.